Vår UTBILDNINGSFILOSOFI

Utbildningsfilosofi

Euniq’em AB arbetar aktivt med den inre processen hos varje kursdeltagare. Vi  lägger tonvikten på att deltagaren tillförs budskapet genom sina egna referensramar. Ingen utveckling sker om den inte implementeras hos individen. Att aktivt koppla ny information till det egna jaget är en förutsättning för fortsatt utveckling. Detta kan ske när kursdeltagaren kan referera metoder och erfarenheter utifrån sin egen plattform.

All ny kunskap måste implementeras för individen på ett trovärdigt sätt. Deltagaren skall ges möjlighet att referera ny information till det dagliga arbetet. Euniq’em AB kartlägger referensramar och startar på den plattform deltagaren står. Ingen förändring kan ske om inte individen kan relatera den till sin egen situation och plattform.

När budskapet är anpassat till varje individs förutsättningar. Euniq’em AB anpassar utbildningsmomenten så att de tillfredsställer den intelligens som dominerar hos respektive individ. Allt enligt Howard Gardners teorier (forskare Harvard University). Människor har olika inlärningsstilar. En varierad undervisning, som tillgodoser varje deltagares förutsättningar, är därför Euniq’em AB:s strävan.

När kunskap och budskap är i balans. Motsatsen är kunskap som inte kan relatera till det dagliga livet. Euniq’em AB väljer att arbeta utifrån en bas som bygger på vardagliga händelser som direkt kan få deltagaren att se ett sammanhang utifrån sin egen referensram och därigenom generera en positiv förändring hos individen.

Hos Euniq’em AB får kursdeltagaren en rolig upplevelse och alla får ”vara sig själv”. Inom Euniq’em AB:s pedagogik har detta en central betydelse. Det är först när alla öppnar sig och vågar släppa taget om sin egen tilldelade roll som mottagligheten för förnyelse startar.

När innovation och utveckling är i fokus.

De metoder Euniq’em AB använder är relativt nya på svenska marknaden. Med detta avses: Mindfulness, Processinriktad Inlärning och Målinriktad reflektion. Gemensamt för dessa metoder är att de hjälper individen att utvecklas emotionellt, socialt, fysiskt, intellektuellt och ökar förmågan att leva mer avspänt. Dessa metoder har valts för att de förkortar utvecklingsprocessen. När deltagarna kan se sig själva och andra får de nya perspektiv. Vilken självbild vi alla har stämmer i de flesta fall inte med omgivningens uppfattning.

I det dagliga arbetet är den egna personen det största motståndet vid förändring, utveckling och kreativitet. Otaliga exempel finns där den egna personens bristande självinsikt lett till revirtänkande, avundsjuka och samarbetssvårigheter. Euniq’em AB får deltagarna att byta perspektiv och öka självdistansen och därmed öka självinsikten.

När avspänning och humor dominerar. Den effektivaste inlärningen sker när kursdeltagaren är avspänd. Forskaren Georgi Lozanov har bevisat att ju roligare man har, desto mer avspänd blir man. Ju mer avslappnad man blir, desto mindre motstånd har man mot att hämta ny information. Vi arbetar metodiskt och medvetet med humorn som verktyg.

När kursdeltagarens egenvärde höjs.

Vi är alla formade under budskapet ”You are not enough” av Kay Pollak. Under vår uppväxt är budskapet till oss bestående till 80% av: ”Du duger inte”. Euniq’em AB lyfter upp vikten av empatiska handlingar och deras effekt på oss människor. Empati är den överlägset effektivaste servicegrund en medarbetare kan stå på.

VARMT VÄLKOMNA TILL VÅR UTBILDNINGS FILOSOFI