Utbildningar – Företagskunder

Euniq’em AB erbjuder utbildningar anpassade till Er organisations behov och önskemål. Med närmare 20 år i branschen är vi en nyckelspelare för många företag. Nya tider, innebär nya mänskliga spelregler som man måste förhålla sig till. Se till att Ni hamnar på rätt sida. Önskar Ert företag förbättra någon av följande punkter bör Ni kontakta oss:

– Minska personalomsättning
– Öka anställdas målmedvetenhet
– Öka gruppkänslan inom personalen.

Vi på Euniq’em AB har hjälpt många stora och små företag att komma på rätt riktning, detta genom våra mycket genomtänkta utbildningar. Vi specialanpassar allting efter varje kund. Ett urval av de utbildningar som vi erbjuder presenteras här:

1. Teambuilding

Stärk Er verksamhet, satsa på personalen.

Står Ert företag inför en förändring? Eller önskar Ni att Er personal hyser ett större engagemang i företagets framtid? Vi på Euniq’em AB erbjuder teambuilding som ökar samsynen inom just Ert bolag. Med vår metod stärker vi Er grupps tillit och samspelsförmåga. Resultatet är att energin inom gruppen riktas åt samma håll.

Ända sedan starten 2001 har Euniq’em AB haft utbildningar med större börsnoterade företag, fåmansbolag och myndigheter. Vi är lyhörda mot kundernas önskemål och har en god förmåga att hitta de nycklar som behövs för att lösa de egentliga utmaningarna som existerar.

2. DiSC – Beteendemönster

Är Du ”omgiven av idioter”?

Om Er personal känner så, då är det hög tid att lära känna de andra beteendemönstren bättre. Genom att förstå andra människors vanor, styrkor och begränsningar, skapas en bättre gemenskap och harmoni i en grupp. Euniq’em AB är certifierade inom DiSC-beteendemönster sedan 2005. Om Er organisation önskar öka förståelsen och respekten inom gruppen, välj då DiSC beteendemönster.

3. Blue Ocean Strategy

Tänk utanför ramarna, fast ännu längre utanför.

Genom att utbilda sig i Blue Ocean Strategy, lyfter man bort den mentala spärren som många kan ha. Blue Ocean Strategy handlar om att inte söka sig mot tävlingar, utan att skapa spelreglerna själv. Denna teori om hur man kan åstadkomma detta och undvika konkurrens är mycket användbar inom företagsledningar eller andra grupper som har en beslutsfunktion.

Varför ska Ni välja Euniq’em AB?

Vi har mycket nöjda kunder,

Vi vågar göra det vi tror på.

Vi är auktoriserade av Almega utbildningsföretagen (tidigare Sauf).

Vi har högsta kreditvärdighet enligt UC.

Euniq’em AB Utbildningar – Helhet, kvalité och nytänkande.