Vi hälsar nya deltagare i Stöd och matchning välkomna!

Med hösten kommer nya utmaningar. I vårt fall innebär detta nya deltagare i Stöd och matchning via Arbetsförmedlingen. Vi vill hälsa Er alla varmt välkomna till oss och ser fram emot en händelserik höst! Står du mellan två jobb och funderar vilken riktning du skall ta framöver? Vi tror att Du kan nå Dina mål. Vi tror på Dig. Varmt välkommen.

Funderar du om du har rätt till Stöd och matchning eller vill du veta mer om oss? Ring till Petra på 073-072 3770 eller prata med din arbetsförmedlare för mer information.