Vi gillar utveckling

A) Föredrag från Richard Floridas bok: ”Den kreativa klassens framväxt”. Kreativitet är drivkraften bakom ekonomisk tillväxt.