Stöd och matchning via AF – resultat

Nu har vi genomfört ”Stöd och matchning” via AF. Under den korta period vi verkat har över 22st fått jobb! Hela 30 st har fått arbetsplatsförlagd praktik på deras framtidsyrke. Två har kommit in på Universitet och studerar nu. De är lyckliga – då är vi det också.