Goda referenser

Vi brukar låta våra deltagare utvärdera oss efter att deras period i stöd och matchning har gått ut. Här ser Ni en av de utvärderingar som värmer lite extra om hjärtat.