Förlängt förtroende!

Vi har återigen förlängt med SAUF, Sveriges auktoriserade utbildningsföretag. För oss är detta en viktig kvalitetsstämpel. Läs gärna mer om SAUF och deras viktiga arbete på SAUFs hemsida.

Euniqem AB är aukoriserade av SAUF