Euniq´em AB:s dataskyddsombud är nu godkänt av Datainspektionen

Vårt dataskyddsombud är: Anna From-Lindqvist – Kontaktuppgifter till henne: anna(at)euniqem.com eller telefon 0910-520 08.