Goda referenser

Vi brukar låta våra deltagare utvärdera oss efter att deras period i stöd och matchning har gått ut. Här ser Ni en av de utvärderingar som värmer lite extra om hjärtat.

I toppen

Nu har Arbetsförmedlingen rapporterat en ny rating i Stöd och matchning, nu ligger Euniq’em AB i delad förstaplats i Skellefteå. Det tycker vi känns mycket bra!

Prestigefylld utmärkelse

Anna From-Lindqvist, VD för Euniq’em AB, har nyligen blivit utnämnd till utbildningsansvarig för Lions i Sverige. Detta efter många års utbildningsgenomförande på hög nivå inom just Lions. Lions är den välkända välgörenhetsorganisationen med fokus på att hjälpa fattiga människor i andra länder till ett bättre liv.

Höga betyg igen!

Vi är väldigt glada och stolta över att vi, återigen, får fina utvärderingar av våra deltagare i Stöd och Matchning.

Det blev tre stjärnor av fyra möjliga denna gång hos Arbetsförmedlingens officiella rating!

  • Står du mellan arbeten?
  • Vill du ha hjälp med att vässa ditt CV? 
  • Vill du ha coachning i ditt jobbsökande?

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Telefon: 0910-52008