Utbildningar – Företagskunder

Ett uttryck som ofta används är att ett företag inte är något utan sina anställda.

I dagens tjänstesamhälle utvecklar medarbetare specialistkunskaper inom de flesta yrkeskategorier. Samtidigt uppger fler företag än tidigare att det är svårt att hitta kompetent personal. En förutsättning för att fortsätta växa som organisation är idag både att behålla och kunna attrahera medarbetare. Tendenser till att den yngre generationen är mer benägna att byta arbete i kombination med högre utbildnings- och kunskapskrav kräver därför att arbetsgivare arbetar aktivt för att behålla sina medarbetare.

Tidigare var anställdas mål att få en guldklocka. Idag efterfrågar en medarbetare inte enbart ett jobb, utan en arbetsplats där man trivs, som man delar värderingar med och där man kan utvecklas. Vi på Euniq’em AB har lång erfarenhet av att både arbeta som ledare och inom rekrytering. Kontakta oss gärna för att boka in ett besök över en kopp kaffe där vi kan kartlägga ert behov och ert företags utvecklingspotential. Vi erbjuder bland annat utbildning inom teambuilding, ledarskapscoachning och kan hjälpa er att kartlägga er nya rekryteringsstrategi.

Vi är även certifierade i, och erbjuder utbildningar i DiSC personprofil.

Euniq’em AB Utbildningar – Helhet, kvalité och nytänkande.